close
تبلیغات در اینترنت
جغرافيا

محمدكامپيوتر

ارزش یک مطلب به نویسنده ی آن نیست.بلکه به خواننده های آن است...وب سايت محمدكامپيوتر

امتحانات نهایی خرداد سومی هانمونه سوال امتحانی

برنامه امتحان نهایی 1394 - برای دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی ها بر روی درس کلیک کنید
روزتاریخسوم ریاضی         سوم تجربی                 سوم انسانی
پنج شنبه28 خرداد

                    جامعه (2)

نمره امتحان خود را محاسبه کنید :

حداقل 3 ساعت پس از برگزاری امتحان های نهایی خرداد 94 ، پاسخ تشریحی آنها را اینجا مشاهده کنید .
تاریخامتحانتعداد دانلود
26 خرداد 1394
(جدید)
امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
42372 


24 خرداد 1394
(جدید)
امتحان نهایی جبر و احتمال خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي )
1343
24 خرداد 1394
(جدید)
امتحان نهایی ریاضی انسانی خرداد 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
9952
24 خرداد 1394
(جدید)
امتحان نهایی ریاضی 3 خرداد 94 + پاسخ
( سوم تجربي )
2381
20 خرداد 1394
(جدید)
امتحان نهایی شیمی (3) و آزمایشگاه خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
74056
20 خرداد 1394
(جدید)
امتحان نهایی آرایه های ادبی خرداد 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
6741
18 خرداد 1394
(جدید)
امتحان نهایی زبان فارسی خرداد 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
28780
18 خرداد 1394
(جدید)
امتحان نهایی زبان فارسی خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
102678
16 خرداد 1394امتحان نهایی هندسه 2 خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي )
35806
16 خرداد 1394امتحان نهایی جغرافیا 2 خرداد 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
9600
16 خرداد 1394امتحان نهایی زمین شناسی خرداد 94 + پاسخ
( سوم تجربي )
52979
12 خرداد 1394امتحان نهایی فیزیک (3) و آزمایشگاه خرداد 94 + پاسخ
( سوم تجربي )
385964
12 خرداد 1394امتحان نهایی فیزیک (3) و آزمایشگاه خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي )
48409
12 خرداد 1394امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان (3) خرداد 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
7131
10 خرداد 1394امتحان نهایی ادبیات فارسی اختصاصی انسانی خرداد 94 + پاسخ
( چهارم انساني )
5016
10 خرداد 1394امتحان نهایی فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی خرداد 94 + پاسخ
( چهارم رياضي )
20377
10 خرداد 1394امتحان نهایی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی خرداد 94 + پاسخ
( چهارم تجربي )
17258
10 خرداد 1394امتحان نهایی آشنایی با میراث فرهنگی خرداد 94 + پاسخ
( هنر )
1162
9 خرداد 1394امتحان نهایی حسابان خرداد 94 + پاسخ (اصلاحیه)
( سوم رياضي )
108136
9 خرداد 1394امتحان نهایی زیست شناسی 2 خرداد 94 + پاسخ
( سوم تجربي )
71488
9 خرداد 1394امتحان نهایی فلسفه و منطق خرداد 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
8335
7 خرداد 1394امتحان نهایی زبان فارسی پیش دانشگاهی خرداد 94 + پاسخ (اصلاحیه)
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني,هنر,منحصرا زبان )
40050
6 خرداد 1394امتحان نهایی ادبیات فارسی 3 خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
85261
6 خرداد 1394امتحان نهایی ادبیات فارسی تخصصی خرداد 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
15436
5 خرداد 1394امتحان نهایی دیفرانسیل خردادد 94 + پاسخ
( چهارم رياضي )
23611
5 خرداد 1394امتحان نهایی زیست شناسی پیش دانشگاهی خرداد 94 + پاسخ
( چهارم تجربي )
34561
5 خرداد 1394امتحان نهایی عربی اختصاصی انسانی خرداد 94 + پاسخ
( چهارم انساني )
5718
5 خرداد 1394امتحان نهایی سیر هنر در تاریخ خرداد 94+پاسخ
( هنر )
531
4 خرداد 1394امتحان نهایی عربی 3 خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
103393
4 خرداد 1394امتحان نهایی عربی 3 انسانی خرداد 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
15181
3 خرداد 1394امتحان نهایی معارف پیش دانشگاهی خرداد 94 + پاسخ
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني,هنر,منحصرا زبان )
54267
2 خرداد 1394امتحان نهایی دین و زندگی 3 خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
134950
امتحان نهایی های برگزار شده - برای دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی ها بر روی درس کلیک کنید
روزتاریخسوم ریاضیسوم تجربیسوم انسانی
یکشنبه24 خردادجبر و احتمالریاضی (3)ریاضی
چهارشنبه20 خردادشیمی (3) و آزمایشگاهشیمی (3) و آزمایشگاهآرایه های ادبی
دوشنبه18 خردادزبان فارسی (3)زبان فارسی (3)زبان فارسی تخصصی
شنبه16 خردادهندسه (2)زمین شناسیجغرافیا (2)
سه شنبه12 خردادفیزیک (3) و آزمایشگاهفیزیک (3) و آزمایشگاهتاریخ ایران و جهان (2)
شنبه9 خردادحسابانزیست شناسی (2) و آزمایشگاهفلسفه و منطق
چهارشنبه6 خردادادبیات فارسی (3)ادبیات فارسی (3)ادبیات فارسی تخصصی
دوشنبه4 خردادعربی(3)عربی(3)عربی(3) ویژه انسانی
شنبه2 خردادتعلیمات دینی و قرآن(3 )تعلیمات دینی و قرآن(3 )تعلیمات دینی و قرآن(3 )
امتحانات نهایی خرداد سومی ها
عضویت در خبرنامه سایت