close
تبلیغات در اینترنت
آموزشي

محمدكامپيوتر

ارزش یک مطلب به نویسنده ی آن نیست.بلکه به خواننده های آن است...وب سايت محمدكامپيوتر

پاورپوينت جنگ جهاني دوم(درس10تاريخ ايران وجهان2سوم انساني)دانلود پاورپوينت آماده در مورد جنگ جهاني دوم آماده شده توسط محمد مجيدي و ارائه شده توسط وب سايت محمدكامپيوتر(بهترين پاورپوينت جنگ جهاني دوم)


چون اين پاورپوينت قرار است به مسابقات استاني فرستاده شود از ارائه هم اكنون متاسفيم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

پس از ماه ها انتظار و كسب مقام دوم؛ اين پاورپوينت زيبا كه خواسته بسياري از عزيزان بود در وب سايت محمدكامپيوتر گذاشته مي شود بنا به درخواست دوستان:


 

 

پاورپوينت جنگ جهاني دوم(درس10تاريخ ايران وجهان2سوم انساني)

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسریگروه آزمايشي

علوم رياضي و فني
- مقدمه و نكات مهم
- توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش دانشجو
- كارنامه نتايج علمي (اوليه)
- گزينش دانشجو
- انتخاب رشته
دريافت فايل
- جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت و كدرشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فنيدريافت فايل
پيوست ها:
1- جداول كارايي لازم اعضاء در رشته هاي مختلف تحصيلي.
2- شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو براي شركت در رشته هاي تحصيلي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه ويژه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران
3- جداول شهريه هاي دوره ها و دانشگا ههاي مختلف
4- شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي
5- جداول نام واحدها و مراكز دانشگا ههاي پيام نور و شهرستان هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد
6- فرم پيش نويس انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1394
دريافت فايل
گروه آزمايشي

علوم تجربي
- مقدمه و نكات مهم
- توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش دانشجو
- كارنامه نتايج علمي (اوليه)
- گزينش دانشجو
دریافت فایل
- جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت و كدرشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربيدریافت فایل
پيوست ها:
1- جداول كارايي لازم اعضاء در رشته هاي مختلف تحصيلي.
2- شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو براي شركت در رشته هاي تحصيلي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه ويژه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران
3- جداول شهريه هاي دوره ها و دانشگا ههاي مختلف
4- شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي
5- جداول نام واحدها و مراكز دانشگا ههاي پيام نور و شهرستان هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد
6- فرم پيش نويس انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1394
دریافت فایل
گروه آزمايشي

علوم انساني
- مقدمه و نكات مهم
- توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش دانشجو
- كارنامه نتايج علمي (اوليه)
- گزينش دانشجو
-انتخاب رشته
دريافت فايل
- جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت و كدرشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم انسانيدريافت فايل
پيوست ها:
1- جداول كارايي لازم اعضاء در رشته هاي مختلف تحصيلي.
2- شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو براي شركت در رشته هاي تحصيلي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه ويژه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران
3- جداول شهريه هاي دوره ها و دانشگا ههاي مختلف
4- شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي
5- جداول نام واحدها و مراكز دانشگا ههاي پيام نور و شهرستان هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد
6- فرم پيش نويس انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1394
دريافت فايل
گروه آزمايشي

هنر
و
زبانهاي خارجي
- مقدمه و نكات مهم
- توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش دانشجو
- كارنامه نتايج علمي (اوليه)
- گزينش دانشجو
- انتخاب رشته
دریافت فایل
- جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت و كدرشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنردریافت فایل
- جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت و كدرشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبانهاي خارجيدریافت فایل
پيوست ها:
1- جداول كارايي لازم اعضاء در رشته هاي مختلف تحصيلي.
2- شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو براي شركت در رشته هاي تحصيلي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه ويژه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران
3- جداول شهريه هاي دوره ها و دانشگا ههاي مختلف
4- شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي
5- جداول نام واحدها و مراكز دانشگا ههاي پيام نور و شهرستان هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد
6- فرم پيش نويس انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1394
دریافت فایل
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری

آزمون عربي پيش دانشگاهي از دروس1و2آزمون عربي
پيش دانشگاهي
رشته ادبيات و علوم انساني
دروس 1 و2
در فايلpdf و word
طراح سوالات:دبيرمحترم جناب آقاي عبدالرحيمي
تايپ توسط:محمد مجيدي

براي دانلود بر روي آيكون هاي زير كليك كنيد.


***


آزمون عربي پيش دانشگاهي از دروس1و2

سوالات كنكورسراسري94رشته ادبيات وعلوم انساني همراه با پاسخ

امتحانات نهایی خرداد سومی هانمونه سوال امتحانی

برنامه امتحان نهایی 1394 - برای دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی ها بر روی درس کلیک کنید
روزتاریخسوم ریاضی         سوم تجربی                 سوم انسانی
پنج شنبه28 خرداد

                    جامعه (2)

نمره امتحان خود را محاسبه کنید :

حداقل 3 ساعت پس از برگزاری امتحان های نهایی خرداد 94 ، پاسخ تشریحی آنها را اینجا مشاهده کنید .
تاریخامتحانتعداد دانلود
26 خرداد 1394
(جدید)
امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
42372 


24 خرداد 1394
(جدید)
امتحان نهایی جبر و احتمال خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي )
1343
24 خرداد 1394
(جدید)
امتحان نهایی ریاضی انسانی خرداد 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
9952
24 خرداد 1394
(جدید)
امتحان نهایی ریاضی 3 خرداد 94 + پاسخ
( سوم تجربي )
2381
20 خرداد 1394
(جدید)
امتحان نهایی شیمی (3) و آزمایشگاه خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
74056
20 خرداد 1394
(جدید)
امتحان نهایی آرایه های ادبی خرداد 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
6741
18 خرداد 1394
(جدید)
امتحان نهایی زبان فارسی خرداد 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
28780
18 خرداد 1394
(جدید)
امتحان نهایی زبان فارسی خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
102678
16 خرداد 1394امتحان نهایی هندسه 2 خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي )
35806
16 خرداد 1394امتحان نهایی جغرافیا 2 خرداد 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
9600
16 خرداد 1394امتحان نهایی زمین شناسی خرداد 94 + پاسخ
( سوم تجربي )
52979
12 خرداد 1394امتحان نهایی فیزیک (3) و آزمایشگاه خرداد 94 + پاسخ
( سوم تجربي )
385964
12 خرداد 1394امتحان نهایی فیزیک (3) و آزمایشگاه خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي )
48409
12 خرداد 1394امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان (3) خرداد 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
7131
10 خرداد 1394امتحان نهایی ادبیات فارسی اختصاصی انسانی خرداد 94 + پاسخ
( چهارم انساني )
5016
10 خرداد 1394امتحان نهایی فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی خرداد 94 + پاسخ
( چهارم رياضي )
20377
10 خرداد 1394امتحان نهایی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی خرداد 94 + پاسخ
( چهارم تجربي )
17258
10 خرداد 1394امتحان نهایی آشنایی با میراث فرهنگی خرداد 94 + پاسخ
( هنر )
1162
9 خرداد 1394امتحان نهایی حسابان خرداد 94 + پاسخ (اصلاحیه)
( سوم رياضي )
108136
9 خرداد 1394امتحان نهایی زیست شناسی 2 خرداد 94 + پاسخ
( سوم تجربي )
71488
9 خرداد 1394امتحان نهایی فلسفه و منطق خرداد 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
8335
7 خرداد 1394امتحان نهایی زبان فارسی پیش دانشگاهی خرداد 94 + پاسخ (اصلاحیه)
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني,هنر,منحصرا زبان )
40050
6 خرداد 1394امتحان نهایی ادبیات فارسی 3 خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
85261
6 خرداد 1394امتحان نهایی ادبیات فارسی تخصصی خرداد 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
15436
5 خرداد 1394امتحان نهایی دیفرانسیل خردادد 94 + پاسخ
( چهارم رياضي )
23611
5 خرداد 1394امتحان نهایی زیست شناسی پیش دانشگاهی خرداد 94 + پاسخ
( چهارم تجربي )
34561
5 خرداد 1394امتحان نهایی عربی اختصاصی انسانی خرداد 94 + پاسخ
( چهارم انساني )
5718
5 خرداد 1394امتحان نهایی سیر هنر در تاریخ خرداد 94+پاسخ
( هنر )
531
4 خرداد 1394امتحان نهایی عربی 3 خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي )
103393
4 خرداد 1394امتحان نهایی عربی 3 انسانی خرداد 94 + پاسخ
( سوم انسانى )
15181
3 خرداد 1394امتحان نهایی معارف پیش دانشگاهی خرداد 94 + پاسخ
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني,هنر,منحصرا زبان )
54267
2 خرداد 1394امتحان نهایی دین و زندگی 3 خرداد 94 + پاسخ
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
134950
امتحان نهایی های برگزار شده - برای دانلود سوال و پاسخ امتحان نهایی ها بر روی درس کلیک کنید
روزتاریخسوم ریاضیسوم تجربیسوم انسانی
یکشنبه24 خردادجبر و احتمالریاضی (3)ریاضی
چهارشنبه20 خردادشیمی (3) و آزمایشگاهشیمی (3) و آزمایشگاهآرایه های ادبی
دوشنبه18 خردادزبان فارسی (3)زبان فارسی (3)زبان فارسی تخصصی
شنبه16 خردادهندسه (2)زمین شناسیجغرافیا (2)
سه شنبه12 خردادفیزیک (3) و آزمایشگاهفیزیک (3) و آزمایشگاهتاریخ ایران و جهان (2)
شنبه9 خردادحسابانزیست شناسی (2) و آزمایشگاهفلسفه و منطق
چهارشنبه6 خردادادبیات فارسی (3)ادبیات فارسی (3)ادبیات فارسی تخصصی
دوشنبه4 خردادعربی(3)عربی(3)عربی(3) ویژه انسانی
شنبه2 خردادتعلیمات دینی و قرآن(3 )تعلیمات دینی و قرآن(3 )تعلیمات دینی و قرآن(3 )
امتحانات نهایی خرداد سومی ها

نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان 3 متوسطه بیش از 25 دوره درس به درسسوالات به صورت PDF می باشند

درس 1                      درس 2                   درس 3

درس 4                    درس 5                    درس 6

 پوشه اتوران اجرایی برنامه          ( کل سوالات داخل برنامه اتوران به صورت اجرایی می باشد )

( خواهشمند است با توجه به زحماتی که در امرتایپ و استخراج سوالات به وجود آمده است

در صورت درج در وبلاگ با ذکر منبع استفاده گردد  / متشکرم )

نمونه سوالات امتحانات نهایی زبان 3 متوسطه بیش از 25 دوره درس به درس

دانلود پاورپوینت زیبا درس6و9تاریخ ایران و جهان سوم انسانی 

دانلود پاور پوینت کامل درس6

 

 

دانلود پاور پوینت درس9

دانلود پاورپوینت زیبا درس6و9تاریخ ایران و جهان سوم انسانی

قواعد عربي سوم دبيرستان «تمييز»در فايل wordوpdf
در دو صفحه
قواعد تمييز عربي

سوم دبيرستان
رشته ي ادبيات وعلوم انساني درس10
رشته رياضي وتجربي درس5
تايپ توسط:محمدمجيدي
تهيه مطالب توسط:دبير محترم عربي مان جناب اقاي عبدالرحيمي


فايل پي دي اف(امكان ويرايش نيست)

فايل ورد (امكان ويرايش وجود دارد)

قواعد عربي سوم دبيرستان «تمييز»

بسته نرم افزاری ویژه ایام امتحانات + دانلوددر این بسته، نرم افزارهای کاربردی برای ایام امتحانات را برای دانش آموزان و دانشجویان عزیز آماده کرده‌ایم، از نرم افزار معدل سنج و دیکشنری عربی و انگلیسی گرفته تا راه‌هایی برای تقویت حافظه در ایام امتحانات... برای دانلود رایگان این نرم افزارها همراه دریچه باشید.
به گزارش وب سايت محمدكامپيوتر؛ امروز میز مجازی مجله خبری یک بسته نرم افزاری ویژه برای ایام امتحانات آماده کرده است. دانشجویان عزیز می‌توانند با نصب این نرم افزارها برای تلفن‌های همراه از آن‌ها استفاده کنند. این نرم افزارها شامل، معدل سنج، ماشین حساب پیشرفته، راه‌هایی برای تقویت حافظه در ایام امتحانات و چند نرم افزار فوق العاده کاربری است که تیم تحریریه دریچه فناوری اطلاعات ضمن آروزی موفقیت به دانش آموزان و دانشجویان عزیز کشورمان توصیه می‌کند به هیچ وجه این بسته نرم افزاری را از دست ندهید.

معدل سنج برای فصل امتحانات
با فرا رسیدن فصل امتحانات، یکی از کارهای معمول هر دانشجو یا دانش آموز، حساب و کتاب کردن معدل خود و تخمین زدن آن است. خیلی از دانشجوها تمایل دارند پیش از اعلام نمرات بدانند چه نمره ای باید بگیرند تا مشروط نشوند! معدل سنج، یک برنامه کاربردی و مفید برای به دست آوردن معدل درسی در کوتاه ترین زمان و راحت ترین شکل ممکن است. کافیست نمره ی درس های خودتان را همراه با واحد آن وارد کنید تا برنامه معدل کل شما را محاسبه کند. همچنین امکان مشاهده آمار دروس و ذخیره سازی آن ها در معدل سنج وجود دارد.

 

 

 • دانلود و مشخصات فایل


 • رمز عبور: www.yjc.ir
 • حجم: 1 مگابایت
 • نسخه: 1.0
 • اجرا در: اندروید 2 و بالاتر
 • امتیاز: نرم افزار کاربردی برای دروس ریاضی
حل معادلات ریاضی در کمتر از 5 ثانیه!
از این پس دیگر نگران به همراه نداشتن ماشین حساب مهندسی نباشید! چرا که شما می توانید در کمتر از 5 ثانیه جواب پیچیده ترین معادلات ریاضی را بدست آورید. بله تعجب نکنید با نرم افزار PhotoMath شما می توانید به راحتی گرفتن یک عکس معادله ریاضی خود را حل کنید. کافی است نرم افزار را بر روی تلفن همراه خود نصب کنید و آن را اجرا کنید و دوربین تلفن همراه تان را به سمت معادله ریاضی بگیرید. خیلی سریع پاسخ را روی صفحه نمایش تلفن همراه خود مشاهده خواهید کرد. این نرم افزار به کمک دانش آموزان و دانشجویان آمده تا در سریع ترین زمان ممکن پاسخ مسائل را در اختیار آنها بگذارد. این نرم افزار پس از تهیه تصویری از معادله مورد نظر علاوه بر پاسخ نهایی، روش حل را نیز به صورت مرحله به مرحله نمایش می دهد.


از معایب نرم افزار PhotoMath عدم پشتیبانی از دستخت و عدد فارسی می باشد یعنی فقط قابلیت شناسایی متون تایپ شده لاتین را دارد. البته این مشکل زیاد جدی نمی باشد چرا که سوالات امتحان تایپ شده می باشد! البته از این نرم افزار می توان در جهت مثبت استفاده کرد. ابتدا معادلات را حل کنیم، سپس با کمک این نرم افزار از صحت آن و روش حل آن مطمئن شویم.  واقعیت این است که اگر اهل تقلب در امتحان باشید، می‌توانید با این نرم افزار، بسیار ساده‌تر تقلب کنید، ولی تقلب در امتحان کار ناجوانمردانه‌ای است و پیشنهاد ما این است که از آن در مواقعی که می‌خواهید فورا پاسخ یک معادله را ببینید تا به حل مساله اصلی بپردازید استفاده کنید، آن هم نه سر جلسه امتحان، بلکه در هنگام مطالعه و حل تمرین! حجم این برنامه کاربردی برای ویندوز فون و برای iOS هفت مگابایت می باشد.

 • لینک‌های دانلود

چگونه حافظه خود را در ایام امتحانات تقویت کنیم؟!
با توجه به نزدیک شدن به فصل امتحانات دانش آموزان و دانشجویان، قصد معرفی برنامه ای را داریم که هر دانشجو و دانش آوزی به دنبال آن است، بدون شک در این ایام اغلب ما سعی داریم با استفاده از انواع روش ها قدرت حافظه و توان یادگیری خود را افزایش دهیم. از مطالب موجود در برنامه می توان به مواردی چون: روش های کاهش اضطراب مطالعه، اعمال فیزیکی و جسمانی برای افزایش هوش، تند خوانی و نکات مهم یادگیری، تغذیه ی موثر در ایام امتحان و ... اشاره کرد. در این برنامه "تقویت حافظه در ایام امتحانات" شما با موسیقی هایی که سبب افزایش تمرکز می شوند، آشنا خواهید شد، البته این روش با استفاده از سناریوی دکتر بارتل طراحی گردیده است.


 • دانلود و مشخصات فایل


 • رمز عبور: www.yjc.ir
 • حجم: 5.3 مگابایت
 • نسخه: 1.1.1
 • اجرا در: اندروید 2 و بالاتر
 • امتیاز: 


دیکشنری عربی به فارسی و بالعکس
فرهنگ لغات های زیادی در دنیای اندروید وجود دارد که رایگان نیستند و حتی اگر رایگان هم باشند، تعداد لغات کمتری نسبت به فرهنگ لغات "دیکشنری عربی به فارسی و بالعکس" دارند، برنامه معرفی شده به صورت کاملا رایگان ارائه شده است و شامل 10090 کلمه عربی به فارسی و 33947 کلمه فارسی به عربی است. از قابلیت های دیکشنری می توان به مواردی چون: رابط کاربری گرافیکی و ساده، جستجوی کاملا پیشرفته و سریع در میان کلمات مورد نظر با استفاده از الگوریتم حروف الفبا، ارائه اطلاعات کامل درباره هر کلمه و ... اشاره کرد. یکی از دلایل اصلی محبوبیت این برنامه سرعت بالا در جستجو اطلاعات نسبت به اطلاعات حجیم موجود است.


 • دانلود و مشخصات فایل


 • رمز عبور: www.yjc.ir
 • حجم: 3.5 مگابایت
 • نسخه: 4.1
 • اجرا در: اندروید 2.3 و بالاتر
 • امتیاز: مترجم همراه در جیب شما
با این برنامه به هر زبانی می‌خواهید صحبت کنید
امروزه وجود يک ديکشنری خوب در هر گوشی تلفن همراه لازم است. همه ما شاید علاقه ی شدیدی به یادگیری تمام زبان‌های دنیا داشته باشیم یا بخواهیم گردشگری که به شهر ما آمده است با آن مکالمه‌ی بکنیم همه و همه ما را ملزم به نصب يک ديکشنري یا مترجم خوب براي ترجمه‌ي لغات و حتي متن کرده است. نرم افزاري که محيط کاربري آساني داشته باشد و بتوان در هر لحظه معني لغتي را که مي‌خواهيم به ما بدهد. وقتي سخن از ديکشنري و مترجم خوب و کاربردي در تلفن‌های هوشمند مي‌شود اولين نرم افزاري که به ذهن مي رسد نرم افزار گفتگو ترجمه مي‌باشد که از هر لحاظ ايده آل است. تا به حال در زمينه‌ي نرم افزارهاي مترجم نرم افزارهاي مختلفي ساخته شده که در اين ميان گفتگو مترجم از محبوبيت بيشتري نسبت به ساير نرم افزارهاي مترجم برخوردار است. به همین منظور دریچه فناوری اطلاعات نرم افزاری برای شما معرفی می‌کند که قطعا شگفت زده خواهید شد.
مترجم گفتگو

این نرم افزار به تمام زبان‌های دنیا مسلط است و به شما می‌کند تا حرفای دیگران را برایتان ترجمه کند. همانطور که سازنده نرم افزار می‌گوید يکي از قدرتمند ترين نرم افزارهاي ديکشنري است که قادر است لغات و متون و مکالمه روزانه را به 73 زبان مختلف دنيا از جمله زبان فارسي ترجمه کند که اينکار را به آساني و تنها با يک کليک انجام مي دهد. يکي از قابليت‌هاي بسيار عالي که در اين نرم افزار ديده مي‌شود امکان ترجمه ي آنلاین و گفتگوی روزمره بین دو شخص است که مکالمه شخص مقابل را برای شما به 73 زبان دنیا ترجمه می‌کند در واقع شما با اتصال به اينترنت و انتخاب زبان ترجمه مي‌توانيد ترجمه‌ي جملات و کلمات و مکالمه‌های روزمره مورد نظرتان را ببينيد و بشنوید و ترجمه کنید. این نرم افزار از دو روش تایپ دستی و بصورتی صوتی متن شما را دریافت می‌کند و برای شما ترجمه می کند. همچنين مي‌توانيد تلفظ صحيح و درست کلمات را با استفاده از اين نرم افزار بيابيد.
مترجم گفتگو
گفتگو مترجم محبوب و کاربردي را مي‌توانيد به صورت رايگان از دریچه فناوری اطلاعات دريافت کنيد و از امکانات ويژه‌ي آن لذت ببريد. این نرم افزار برای دانشجویان، گردشگران، کسانی که علاقه به یادگیری زبان‌های دیگر دارند، برای ترجمه کتاب‌های انگلیسی، ترجمه شبکه‌های غیر زبان فارسی، تلفظ صحیح جمله و ترجمه دقیق مکالمه از قابلیت‌ها و ویژگی‌های این نرم افزار کاربردی نام برد.
مترجم گفتگو
این نرم افزار از زبانهای: آفریکانس، آلبانیایی، عربی، ارمنی، آذربایجان، باسک، بلاروس، بنگالی، بوسنیایی، بلغاری، کاتالان، سبویی، چینی(ساده)، چینی (سنتی) کرواتی، چک، دانمارکی، هلندی، انگلیسی، اسپرانتو، استونیایی فیلیپینی، فنلاندی، فرانسوی گالیسی، گرجستان، آلمانی، یونانی، گجراتی، هائیتی کریول، عبری، هندی، همانگ، مجارستانی، ایسلندی، اندونزی، ایرلندی، ایتالیایی، ژاپنی، جاوه، کانادا، خمر، کره ای، لائوس، لاتین، لتونی، لیتوانی، مقدونی، مالزیایی، مالتی، مراتی، نروژی، فارسی، لهستانی، پرتغالی، رومانیایی، روسی، صربستان، اسلواکی، اسلوونیایی، اسپانیایی، سواحیلی، سوئدی، تامیلی، تلوگو، تایلندی، ترکی، اوکراین، اردو، ویتنامی، ولزی، ییدیش و دیگر زبان‌ها را برای شما ترجمه و مکالمه‌های شما را دوبله می‌کند.

 • دانلود و مشخصات فایل

دانلود
 • حجم:  2.78 مگابایت
 • نسخه: 1.3
 • اجرا در: اندروید 2.3
 • رمز فایل فشرده: www.yjc.ir
 • امتیاز:


نرم افزاری ویژه علاقه‌مندان به نجوم و علم ستاره شناسی
اگر به علم نجوم و ستاره شناسی علاقمند هستید این نرم افزار پر کاربر و سرگرم کننده و البته علمی تحقیقی را از دست ندهید. شما می توانید با نصب کردن این نرم افزار به تمامی ستاره های اطرافتان به صورت زنده نگاه کنید. پس از نصب برنامه با باز کردن آن، به طور اتوماتیک نرم افزار آسمان را بررسی کرده و تمامی ستارگان و صورت های فلکی را با تمامی جزئیات نشان می‌دهد، از این نرم افزار به صورت آموزشی نیز می توانید استفاده کنید. این نرم افزار علمی که بسیار برای دانشجویان و دانش آموزان مفید است. از ویژگی های جالب و البته شگفت انگیز برنامه می توان به دسترسی آسان به تمامی اطلاعات در مورد ستارگان و صورت‌های فلکی، استفاده بدون نیاز به اینترنت و دسترسی کاملا رایگان اشاره کرد. شما در این نرم افزار نیز می‌توانید علاوه بر مشاهده ستارگان و صورت های فلکی به خواندن مقالات و نحوه کشف شدن ستاره ها نیز بپردازید. • دانلود و مشخصات فایل • حجم: 19.9مگابایت

 • نسخه: 1.1.2
 • اجرا در: ios 6.0 به بالا
 • رمز فایل فشرده: www.yjc.ir
 • امتیاز:


برای ویندوزفون
كتاب قانون را بر روی گوشی همراه خود داشته باشيد
نرم افزار قانون همراه، بسیار مناسب برای دانشجویان رشته حقوق و وکلا است و دیگر نیازی نیست کتب سنگین را با خود حمل کنید. متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358(ش) برابر با 1399 (ق) و با 175 اصل به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس وقت رسید و در سال 1368 طی بازنگری قانون اساسی دو اصل 176و 177 به آن افزوده شد و 47 اصل تغییر یافت. اصول تغییر یافته شامل موارد زیر است كه به اختصار موضوع مورد بررسی آن اصول بیان خواهد شد.

yjc.ir

قانون اساسی كشور ما در ابتدای انقلاب نقطه عطفی در تاریخ مردم ما بود چراكه خط پایانی بر گذشته سراسر استبداد كشورمان محسوب می شد. به عبارت دیگر می توان قانون اساسی را میثاقی بین یكایك افراد ملت با حكومت دانست. حكومتی كه بر خاسته است تا به كرامت های انسانی ، آزادی ها و حقوق بشری، امنیت و آزادی بیان ارج نهد. آمده است تا انسان را از یوغ اسارت های طواغیت زر و زور و تزویر رهایی بخشد و بر زخم های ناشی از استبداد ستم شاهی مرهم گذارد.

yjc.ir

افزودن به علاقه مندی ها، جستجوی پیشرفته، ارسال متن از طریق پیامک و ارسال از طریق ایمیل، قانون صدور چک، قانون مجازات ها، بررسی مصوبات بر اساس تاریخ، تمامی ماده ها و تبصرها و غیره ... از ویژگی ها و قابلیت های کلیدی نرم افزار قانون است.

 • دانلود و مشخصات فایل


 • حجم: 2.82 مگابایت
 • نسخه: 1.0.0.0
 • اجرا در: ویندوزفون 7.5 و بالاتر
 • رمز فایل فشرده: www.yjc.ir
 • امتیاز: 


برای iOS
تمامی محاسبات خود را در سریعترین زمان انجام دهید
بی شک یکی از  مشکلات اصلی کاربران ios کم بود وجود ماشین حساب های مهندسی است. هم اکنون ما یک ماشین حساب مهندسی پر کاربرد را برای شما کاربران ios قرار داده ایم. این ماشین حساب از جدیدترین برنامه نویسی دنیا برخوردار است که می تواند محاسبات شما را در سریع ترین زمان ممکن به دست آورد. از ویژگی های این ماشین حساب می توان به دارا بودن پردازنده ای قدرتمند، امکان ذخیره محاسبات و ... را اضافه کرد. این ماشین حساب که به تازگی برای ios منتشر شده است امتیاز 4 را از 5 به خود اختصاص داده است. • دانلود و مشخصات فایل


 • حجم: 6.9 مگابایت
 • نسخه: 3.7.7
 • اجرا در: ios 6 به بالا • رمز فایل فشرده: www.yjc.ir
 • امتیاز: 


برای تمامی سیستم عامل‌ها
گوشی خود را به یک اسکنر تمام عیار تبدیل کنید
حتما در موقعیت‌هایی بوده‌اید که نیاز جدی و سریعی به اسکن سندی داشته‌ باشید و به دلایلی همچون نبود زمان کافی یا در دسترس نبودن اسکنر، قادر به ثبت تصویری از سند مورد نظر خود نبوده باشید. حال دریچه فناوری اطلاعات با نرم افزاری دوربین گوشی هوشمند شما را به یک اسکنر حرفه‌ای تبدیل می‌کند. با نصب نرم‌افزار CamScanner هر آنچه از یک اسکنر حرفه‌ای نیاز دارید این برنامه آن را برآورده خواهد کرد و قابلیت‌هایی بی نظیر از یک اسکنر را به شما به ارمغان خواهد آورد. برنامه CamScanner بعد از اسکن، کیفیت سند اسکن شده را به بهترین شکل ممکن تبدیل و آن را به یک تصویر اسکن شده واقعی نزدیک‌تر خواهد کرد. این نسخه از نرم‌افزار کاملا فول می‌باشد که شما می‌توانید از اسناد خود اسکن بگیرید و آن را به فایل PDF و یا فایل تصویری JPEG تبدیل کنید. از قابلیت‌های این نرم افزار می‌توان به انتخاب قسمتی از متن برای اسکن کردن، آپلود و به اشتراک گذاری با دوستان، قابلیت اسکن کردن بدون محدودیت صفحات، قابلیت جستجو، الگوریتم‌های هوشمند برای اسکن و چند قابلیت دیگر اشاره کرد. این نرم افزار بیشتر برای دانشجویان برای اسکن کردن جزوه‌ها کاربرد دارد.


• راهنمای نصب
  - ابتدا نرم افزار را نصب کنید و سپس برای اجرا نرم افزار به صورت Full لایسنس را دانلود و نصب کنید تا نرم افزار به صورت Full اجرا شود.
 • دانلود و مشخصات فایل مشخصات فایل اندروید
 • حجم: 11.35 مگابایت

 • نسخه: 3.7.0.20141229
 • اجرا در: اندروید 2.0 و بالاتر
 • رمز فایل فشرده: www.yjc.ir
 • امتیاز:


اولین نرم افزار متره و برآورد پروژه
نرم افزار "متره و برآورد" اولین برنامه در زمینه محاسبه هزینه های پروژه در سیستم عامل اندروید است که می تواند گزینه‌ی مناسبی برای مهندسان و دانشجویان باشد. از مطالب موجود می توان به مواردی چون: فهرست بهای رسته ابنیه، هرست بهای رسته تاسیسات مکانیکی، فهرست بهای رسته خطوط انتقال آب، فهرست بهای رسته راه و باند، فهرست بهای رسته شبکه توزیع آب و ... اشاره کرد. توجه داشته باشید که برای هر آیتم می توانید به مقدار مورد نیازتان عملیات اضافه کنید. از ویژگی های نرم افزار می توان به مواردی چون: ارائه فایل خروجی با فرمت اکسل، امکان استفاده از ابزار کمکی موجود در نرم افزار، قابلیت پاک سازی آیتم های تعریف شده در برنامه و ... اشاره کرد.

 

 

 • دانلود و مشخصات فایل


 • رمز عبور: www.yjc.ir
 • حجم: 1 مگابایت
 • نسخه: 1
 • اجرا در: اندروید 2.2 و بالاتر
 • امتیاز: 


Oxford، قدرتمندترین دیکشنری برای تلفن‌های هوشمند
شما کاربران اگر جز آن دسته کسانی هستید که زیاد به مترجم همراه و یا یک دیکشنری خوب و رایگان احتیاج دارید این نرم افزار دیکشنری را از دست ندهید. آکسفورد نام یک دیکشنری پر قدرت است که می تواند در کسری از ثانیه متون شما را ترجمه و یا به زبانی دیگر انتقال دهد. این نرم افزار بیشتر برای استادان دانشجویان و دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که می دانید آکسفورد در زمینه طراحی دیکشنری اول است و حال ما این دیکشنری پر قدرت را در اختیار شما کاربران دریچه قرار داده ایم که به وسیله آن می توانید متن های آماده خود را به هر زبان دیگر و یا لغات خود را در این دیکشنری جستجو کنید.

  

 • دانلود و مشخصات فایلدانلود

 • حجم: 5 مگابایت
 • نسخه: 1.5.0
 • اجرا در: iOS 5.0 و بالاتر/ اندروید 2.3 و بالا
 • رمز فایل فشرده: www.yjc.ir
 • امتیاز:


فنون تست زنی و مسائل ریاضی را به آسانی فرا بگیرید
آیا تا به حال از حل کردن مسائل ریاضی فراری بودید. دیگر شما با این نرم افزار تبدیل به یک استاد ریاضی می شوید. کارکردن با این نرم افزار بسیار آسان و البته شیرین است. این نرم افزار به گونه ای است که در خود از آیتم های زیادی که برای آموزش مباحث ریاضی است استفاده شده است. این نرم افزار درون خود را از هزاران فرمول ریاضی درست کرده است که می تواند ذهن مخاطب را درگیر خود کند و همین چالش باعث یادگیری مسائل و ... می شود. شما با نصب این اپلیکشن می توانید در واقع آموزش ریاضی را در کمتر از 1 ماه یاد بگیرید و یا حتی ریاضی را به زبانی آسان تر به کودکان خود آموزش دهید. این نرم افزار به شما می تواند ریاضی را البته با فرمول تست زنی و همچنین فنون حل مسائل آموزش دهد که می تواند کم زیادی به دانشجویان و دانش آموزان کند. این نرم افزار که به تازگی برای ios نیز منتشر شده است دارای بیش از 2 میلیون کاربر فعال دارد. این نرم افزار پر کاربرد علاوه بر آموزش حل مسائل و فنون تست زنی سوالات تشریحی نیز به شما آموزش می دهد که در سر امتحانات می تواند کمک زیادی به شما کاربران کند.


 • دانلود و مشخصات فایل


 • حجم: 3 مگابایت
 • نسخه: 1.5.1
 • اجرا در: ios 6.0 به بالا
 • رمز فایل فشرده: www.yjc.ir
 • امتیاز:


حل محاسبات ریاضی را به این برنامه بسپارید
یک ماشین حساب حرفه‌ای برای ویندوزفونی‌ها
این یک ماشین حساب حرفه ای، مدرن و ساده است. به کمک آن می توانید انواع محاسبات ساده و پیچیده را انجام دهید. از ویژگی های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- محاسبه سریع بدون نیاز به زدن دکمه مساوی
- صفحه نمایش مدرن با قابلیت انتخاب چندین پوسته
- حفظ محاسبات قبلی
- قابلیت تعریف متغیر و ثابت
- واحد زاویه gradian
- فاکتور عدد صحیح
- تمایز از بیش
- توابع
- بزرگترین مقسوم علیه مشترک (GCD)،
   مضرب مشترک (LCM)
- ارزش مطلق
- شاخص توده بدن
- و ...

yjc.iryjc.ir

yjc.iryjc.ir

 • دانلود و مشخصات فایل


 • رمز فایل فشرده: www.yjc.ir
 • حجم: 501 کیلوبایت
 • نسخه: 1.1.0.0
 • اجرا در: ویندوزفون 8، 8.1
 • امتیاز: 

بسته نرم افزاری ویژه ایام امتحانات + دانلود

قواعد درس5عربي سوم انسانيقواعد اعلال افعال ناقص در ثلاثي مجرد
قواعد درس پنجم
عربي سوم انساني

تايپ توسط محمدمجيدي(مدير وب سايت محمدكامپيوتر) و تهيه و تدوين و نوشتار توسط دبير محترم جناب آقاي عبدالرحيمي صورت گرفته است.
در فايلpdf

قواعد درس5عربي سوم انساني

دانلود نرم افزار نام ومشخصات مربوط به نام 

nAme nike pArsi

برنامه ا‌ی جالب و متفاوت برای افرادی که به دنبال اسامی پارسی و اصیل ایرانی میگردند .

Size : 3.21 MB

دانلود نرم افزار نام ومشخصات مربوط به نام

دانلود نرم افزار گیاهان پر خاصیت برای اندرویدبی شک گیاهان هزاران خاصیت پزشیکی و علمی در خود دارند که هر روز گوشیه ای کوچک از این خاصیت ها اشکار میشود.

در نرم افزار ایرانی گیاهان پر خاصیت بخشی از گیاهان پر خاصیت و وفواید ومعایب انها به زبانی شیوار گرداوری شده است برای بهره بهتر از این گیاهان

نرم افزار دارای قابلیت اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی و همچنین شخصی سازی محیط نرم افزار میباشد.

 

Androied 2 or higher

Size 800 KB

 

 

DOWNLOAD

دانلود نرم افزار گیاهان پر خاصیت برای اندروید

آموزش ساخت بنر با فتوشاپطراحی بنر، یکی از جذاب ترین کارها با فتوشاپ است. مخصوصا اگر بنر برای خودتان باشد و بخواهید از آن در سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید.

 

اما ساخت بنرهای زیبا و حرفه ای چندان هم آسان نیست. برای اینکه بتوانید با فتوشاپ اقدام به طراحی و ساخت بنر کنید، باید تکنیک های مختلف فتوشاپ را بلد باشید. اگر بخواهید بنر شما متحرک باشد، کار سخت تر هم خواهد شد.

 

در این مطلب، فیلم های آموزشی در مورد نحوه ساخت بنر با نرم افزار فتوشاپ را برای شما آماده کرده ایم. در این فیلم ها، به صورت قدم به قدم با چگونگی شروع کار و ساخت یک بنر حرفه ای آشنا میشوید. 

 

 

 

 

 

سرفصل های دوره آموزش ساخت بنر با فتوشاپ:

- مقدمه و آشنایی با بنرها

- طراحی بنر های تاثیر گذار به چه معناست؟

- آماده سازی پروژه جدید در فتوشاپ

- طراحی اولیه بنر

- ساخت دسته ای از بنرهای پشت سر هم (برای متحرک سازی)

- تست بنر طراحی شده

- گرفتن فایل خروجی از بنر

- متحرک سازی بنرها

- ذخیره بنر به صورت عکس متحرک

- نصب اکشن ها و اسکریپت های لازم

- جاگذاری اکشن در بنرها

 

این فیلم های آموزشی به زبان انگلیسی است. ولی همه تکنیک ها به صورت تصویری آموزش داده میشود تا افرادی که آشنایی چندانی با زبان انگلیسی ندارند هم بتوانند دوره های آموزش داده شده را فرا بگیرند.

 

امیدواریم شما هم با مشاهده این فیلم های آموزشی بتوانید بنرهای زیبایی طراحی کنید.

 

مجموعه فیلم های آموزش ساخت بنر با فتوشاپ، Learn Banner Design in Photoshop را دانلود کنید:

 

مشخصات فیلم ها :

● تعداد: 15 فایل ویدیویی
● مدت: 2 ساعت و 10 دقیقه
● زبان: انگلیسی
● فرمت: (AVI (1280x700

 

دانلود با حجم 0.99 گیگابایتآموزش ساخت بنر با فتوشاپ

دانلود سوالات درس به درس تاريخ ايران وجهان2دانلود سوالات کتاب تاریخ ایران وجهان 2 به دوصورت فایل ورد قابل ویرایش وفایل پی دی اف .رشته انسانی .
دانلود فایل ورد

 

 

دانلود فایل پی دی اف

 

 

دانلود سوالات درس به درس تاريخ ايران وجهان2

دانلود كتاب آموزش پاورپوينتدانستن وآشنايي با نرم افزار پاورپوينت امروزه براي خيلي ها دغدغه شده و دانستن وآشنايي با آن را يك امر ضروري براي خود ميدونن.

اين فايلpdfآموزش رو مي تونين از وب سايت محمد كامپيوتر دانلود كنيد.دانلود كتاب آموزش پاورپوينت

دانلود کتاب همه چیز درباره راه اندازی کسب و کار موفق از صفر تا صد.:: صفحات : 102 صفحه | زبان : فارسی | فرمت : PDF ::.


شروع و راه اندازی یک کسب و کار می تواند یکی جالبترین عملکردهای یک فرد باشد،

هر ساله تعداد بسیاری کسب و کاری را آغازمی کنند ولی متاسفانه تعداد بسیاری از این افراد

هم با ورشکستگی مواجه میشوند. برای موفقیت در بازار کار باید از یک سری قواعد و اصول مهم

پیروری کرد تا بتوان ریسک کار را پایین آورد. این کتاب شما را با اطلاعات مفید و با ارزشی که برای

شروع و راه اندازی و اداره موفق یک کسب و کار نیاز دارید، آشنا خواهد کرد.

دانلود کتاب همه چیز درباره راه اندازی کسب و کار موفق از صفر تا صد

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید|دانلود نرم افزار قلم هوشمند برای اندروید|

|متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با قاریانی همچون عبدالباسط|

در صورتی که شما هم علاقه دارید که روخوانی و روانخوانی قرآن کریم را آموزش ببینید حتما مطلع هستید که روش های زیادی برای این کار وجود دارد یکی از بهترین روش هایی موجود استفاده از قلم های هوشمند می باشد که شما می توانید با قرار دادن آن ها بر روی آیه های مختلف قرآن کریم تلاوت صحیح آن ها را از طریق دستگاه بشنوید. اما همانطور که اطلاع دارید قیمت این دستگاه ها کمی بالا می باشد به همین علت به شما پیشنهاد می کنیم که اگر قصد آموزش دیدن قرآن کریم را از این طریق دارید از نرم افزار قلم هوشمند قرآن کریم استفاده کنید که قابلیت نصب روی تلفن ها و تبلت های مجهز به سیستم عامل اندروید را دارد.

با ما با دانلود نرم افزار قلم هوشمند همراه باشید تا علاوه بر متن کامل قران کریم,قرائت قاریان مختلف را داشته باشید.

 وب سايت محمدكامپيوتر

پیش نیاز نرم افزار قران اندروید: سازگار با تمامی نسخه های اندروید

با دانلود این نرم افزار بسیار کاربردی شما می توانید قرآن کریم را به ترتیب صفحات قرآن های متداول مشاهده نماید و خط مورد نظر خود را که برای خواند قرآن کریم بیشتر با آن آشنایی دارید را انتخاب نمایید سپس با اشاره انگشت خود روی هر آیه که مد نظرات است تلاوت آن را بشنوید این برنامه دارای تلاوت های گوناگونی با صدای قاری مطرح دنیا می باشد از جمله عبدالباسط، منصوری، حصری، مشاری الفاسی، شاطری، قحطانی، سدیس، دکتر احمد نعیم و …. با این نرم افزار قلم هوشمند قران شما می توانید ترجه فارسی و یا حتی انگلیسی آیات مورد نظرات را بشنوید و یا مشاهده نمایید. با این نرم افزار اندروید شما قادر هستید که قرآن را به صورت پیوسته با صوت گوش بدهید و ترجه آن را نیز بشنوید و یا به صورت جداگانه ترجه و قرات عربی را گوش بدهید. لازم به ذکر است که شما برای شنید صدا ها در این نرم افزار به اینترنت نیاز دارید البته بدون نیاز به اینترنت می توانید صوت قاری مختلف را به صورت چند لحظه امتحان کنید که صدای مورد نظر خود را از میان آن ها پیدا نمایید. البته اگر مایل باشید این امکان برای شما فراهم شده تا با مراجعه به قسمت دریافت دسته جمعی تمامی فایل های صوتی را برای تمامی سوره ها به طور یکجا دریافت نمایید و به این ترتیب از نرم افزار به صورت آفلاین نیز استفاده نمایید.این نرم افزار قران را از سایت نیو فور اندروید دانلود کنید تا متن کامل قران + قرائت + قلم هوشمند را یک جا داشته باشید.

 

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

دانلود نرم افزار آموزش آئین نامه راهنمایی و رانندگی برای اندروید| نرم افزار آموزش سریع آئین نامه برای گوشی های اندروید |

|یادگیری کاربردی برای قبولی در آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی|

خیلی از داوطلبان دریافت گواهینامه ( پایه ۱ و ۲ و موتور سیکلت ) بیشتر از هر چیزی از آزمون های مقدماتی و نهایی آئین نامه ترس دارند چون این آزمون شامل بخش هایی مثل قوانین و مقررات, تابلو ها و علائم می باشد و همین پیچیدگی باعث می شود تا خیلی از افراد تازه کار با مشکل روبرو شوند و یا حتی در آزمون های مقدماتی نیز رد شوند. برای قبولی در آزمون های راهنمایی و رانندگی شما باید یک کتابچه که شامل تمام آموزه های لازم برای رانندگی و همچنین علائم و تابلو هاست را مطالعه کنید. در این نرم افزار کاربردی که برای سیستم عامل اندروید طراحی و ساخته شده است سعی شده است تا به شیوه ای پویا و کامل و در عین حال ساده و روان تمامی علائم و نکات مهم و ضروری به شما آموزش داده شود. این نرم افزار که توسط چند تن از برنامه نویسان خلاق ساخته شده, بسیار سبک, کم حجم و دارای محیطی ساده است.

 آموزش آئین نامه

پیش نیاز : انروید ۲.۱ و بالاتر

این نرم افزار بر خلاف خیلی از برنامه های مشابه که تنهای بخشی از علائم را دربر دارند بسیار کامل است و نه تنها تابلو ها بلکه تعریف ها, شماره گذاری, رنگ تابلو ها, مقررات, شیوه قرار گیری صحیح در اتومبیل, خط کشی ها, تجهیزات خودرو و همچنین بررسی اجزای آن را نیز شامل می شود به همین دلیل می توان گفت با داشتن این اپلیکیشن می توانید براحتی و در هر مکانی که هستید کتابچه آئین نامه راهنمایی و رانندگی را همراه خود داشته باشید تا با مطالعه کامل و دقیق آن در آزمون های دریافت گواهی نامه پذیرفته شوید. این برنامه بصورت کاملا رایگان و بدون هیچ گونه تبیلغی منتشر شده است و برای استفاده از آن نه نیازی به نصب نرم افزار های جانبی و نه اتصال به اینترنت است, فقط فایل نصبی نرم افزار را با لینک مستقیم از سایت نیو فور اندروید دریافت و نصب کنید و سپس نرم افزار آموزش آئین نامه راهنمایی و رانندگی را اجرا و از طراحی ساده و کاربر پسند آن لذت ببرید تا بتوانید در آینده براحتی در تمامی آزمون های مربوط به آن قبول شوید.


دانلود نرم افزار آموزش آئین نامه راهنمایی و رانندگی برای اندروید

تشيع جنازه آماده در فايل ورددانلود برگه مراسم تشيع وتدفين اماده شده توسط محمد مجيدي در فايل ورددر وب سايت محمدكامپيوتر

امروزه شايد براي بعضي ها نوشتن يك برگه ي تشييع جنازه كاري دشوار باشد اما وب سايت محمدكامپيوتر اين دشواري وپيچيدگي را براي شما آسان كرده است.

 

امتحان نوبت اول عربي دوم انسانياين آزمون از درس1تا8 در فايلwordقرار داده شده است.

 

 

براي دانلود صفحه اول بر روي آيكون زير كليك كنيد.

 

 

براي دريافت صفحه دوم كليك كنيد.

 

 

 

براي دريافت صفحه سوم كليك كنيد.

 

دانلود کتاب همه چیز درباره راه اندازی کسب وکار موفق از صفر تاصد.:: صفحات : 102 صفحه | زبان : فارسی | فرمت : PDF ::.

 

شروع و راه اندازی یک کسب و کار می تواند یکی جالبترین عملکردهای یک فرد باشد،

هر ساله تعداد بسیاری کسب و کاری را آغازمی کنند ولی متاسفانه تعداد بسیاری از این افراد

هم با ورشکستگی مواجه میشوند. برای موفقیت در بازار کار باید از یک سری قواعد و اصول مهم

پیروری کرد تا بتوان ریسک کار را پایین آورد. این کتاب شما را با اطلاعات مفید و با ارزشی که برای

شروع و راه اندازی و اداره موفق یک کسب و کار نیاز دارید، آشنا خواهد کرد.

http://www.dl.ir-dl.com/user4/Pic/Book/2-5.jpg

 

دانلود پاورپوينت درس16 تاريخ ايران وجهان2 سوم انسانيدانلود پاورپوينت((اوضاع اجتماعي ،اقتصادي ، فرهنگي ايران در دوران قاجار از آغاز حكومت تا انقلاب مشروطه))

ادامه / دانلود

دانلود پاورپوينت درس16 تاريخ ايران وجهان2 سوم انساني

سوالات درس به درس زبان 3 سوم دبيرستان

عضویت در خبرنامه سایت